Trénink. Edukace. Organizace. Consulting vzdělávacích zdravotnických programů

Kontakt

T.E.O. Consulting, s.r.o.

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

Nademlejnská 1086/12
198 00 Praha 9 – Hloubětín

FAKTURAČNÍ ADRESA:

Nademlejnská 1086/12
198 00 Praha 9 – Hloubětín

IČO:28746171
DIČ:CZ28746171

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30348

KONTAKT:

Telefon:+420 724 600 717,
 +420 724 393 043
E-mail:teo@teoconsulting.cz,
 info@teoconsulting.cz

Zdenka Soukupová
jednatelka společnosti
T.E.O. Consulting s.r.o.
zdena.soukupova@teoconsulting.cz
+420 724 600 717

Obchodní podmínky

 • 1. Registrace a přihlašování na www.teoconsulting.cz

  Registrace na vzdělávacím webu www.teoconsulting.cz je od 1. 9. 2011 povinná. Bez této registrace se nelze přihlásit na žádnou vzdělávací akci, kteoru společnost T.E.O. Consulting s.r.o. pořádá. Registrace je ZDARMA.

 • 2. Účast na konferencích a seminářích

  Vzdělávací akce, pořádané společné T.E.O.Consulting s.r.o. jsou s účastnickým poplatkem.. U každé akce je uvedena konkrétní částka v Kč nebo v EUR bez DPH. Po přihlášení se uživateli automaticky vygeneruje zálohový daňový doklad , ve kterém nalezne veškeré kontaktní údaje, nutné k provedení úhrady účastnického poplatku, a je účastníkovi odesláno na e-mailovou adresu potvrzení jeho přihlášky. Účastnický poplatek je nevratný.

  Pokud se akce nelze zúčastnit a účastnický poplatek již byl uhrazen, je možné za sebe vyslat náhradníka. V tomto případě je nutné tuto informaci sdělit organizátorovi na e-mailovou adresu teo@teoconsulting.cz nejdéle i 3 dny před konáním akcee přihlášeni na akci, máte již zálohový daňový doklad a již jste provedli úhradu účastnického poplatku a dodatečně obdržíte vzdělávací voucher od zástupce partnera, je nutné tuto skutečnost oznámit na emailovou adresu teo@teoconsulting.cz s uvedením čísla této vzdělávací akcie a názvu firmy, od které jste vzdělávací akcii obdrželi. Poté Vám lze účastnický poplatek vrátit, snížený o manipulační částku 150,- Kč.

  Pokud se akce nemůžete zúčastnit a účastnický poplatek ještě nebyl uhrazen, i tuto skutečnost je nutné ohlásit organizátorovi akce, nejlépe e-mailem. Uvolníte místo svým kolegům.

 • 3. Jak zaplatíte účastnický poplatek

  Účastnické poplatky se hradí pouze bezhotovostním platebním stykem. Poplatek v hotovosti na místě konání akce NENÍ MOŽNÝ, pokud není uvedeno jinak, například v pozvánce Pokud bude účastník trvat na platbě v hotovosti v místě konání akce, zvyšuje se účastnický poplatek o 50 %.

  Účastnický poplatek lze uhradit vzdělávacím voucherem, převodem z účtu, nebo složenkou typu A

  Číslo účtu: 43-9750290247/0100
  v.s. číslo zálohového daňového dokladu