Trénink. Edukace. Organizace. Consulting vzdělávacích zdravotnických programů

PRAHA - Interaktivní seminář "Infekční komplikace u onkologických pacientů" (7.12.2022)

Zpět na seznam proběhlých akcí


PRAHA - Interaktivní seminář "Infekční komplikace u onkologických pacientů" (7.12.2022)

PRAHA - Interaktivní seminář "Infekční komplikace u onkologických pacientů" (7.12.2022)

Cílem semináře je seznámit lékaře s nejčastějšími infekčními komplikacemi u onkologických pacientů, jejich správnou terapií a možnostmi prevence. Součástí kurzu bude problematika patofyziologie vybraných infekčních komplikací s ohledem na nádorové onemocnění a jeho terapii, febrilní neutropenie, katétrových infekcí a oportunních infekcí u onkologicky nemocných.

Seznam akcí:


Potřebujete poradit?