Trénink. Edukace. Organizace. Consulting vzdělávacích zdravotnických programů

Aktuální akce

ONKO 2019 "Onkologický pacient a pohyb"

ONKO 2019 "Onkologický pacient a pohyb"

Dvoudenní multiborovová konference zdravotní sestry z onkologických pracovišť, ale nejen pro ně, která se uskuteční v Praze ve dnech 8. - 9. března 2019.

Ubytování NENÍ součást registračního poplatku, možno objednat individuálně.

Seznam akcí:

  • ONKO 2019 "Onkologický pacient a pohyb"
  • 08/03/2019 15:00 - 09/03/2019 16:00, hotel Courtyard by Marriott, Lucemburská 46, Praha
  • Číslo akreditace pro zdravotní sestry v řešení
  • Počet volných míst: 50
  • Cena (včetně DPH): Běžná cena: 450 CZK / 17 EUR
   onkologická sestra: 350 CZK / 10 EUR
  • Garanti akce: PhDr. Jana Kocourková, MBA, Mgr. Darja Hrabánková - Navrátilová, Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c.
  • Dvoudenní multiborovová konference zdravotní sestry z onkologických pracovišť, ale nejen pro ně, která se uskuteční v Praze ve dnech 8. - 9. března 2019.

   Ubytování NENÍ součást registračního poplatku, možno objednat individuálně.

  Přílohy ke stažení:


„Ortopedie pro revmatology a revmatologie pro ortopedy“ 2019

„Ortopedie pro revmatology a revmatologie pro ortopedy“ 2019

4. ročník multioborové konference "Ortopeie pro revmatology a revmatologie pro ortopedy" 2018 ve dnech 29. - 30. března 2019 ve Velkých Bílovicích.

Motto 2019: "Postižení páteře u revmatických onemocnění".

Odborná konference je akreditována ČLK v rámci kontinuálního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu č. 16 (4 - 5 kreditů).

Seznam akcí:

  • „Ortopedie pro revmatology a revmatologie pro ortopedy“ 2019
  • 29/03/2019 17:00 - 30/03/2019 14:00, Hotel Akademie Velké Bílovice
  • Číslo lékařské akreditace v řešení
  • Počet volných míst: 85
  • Cena (včetně DPH): Běžná cena: 5 700 CZK / 220 EUR
  • Garant akce: As. MUDr. Marta Olejárová, CSc.
  • Odborná konference je akreditována ČLK v rámci kontinuálního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu č. 16 (4 - 5 kreditů).

  Partneři:

  Mylan Pharmaceuticals s.r.o.
  Pořadatel
  Mylan Pharmaceuticals s.r.o.

  Přílohy ke stažení:

  • Večeře 29.3.2019 - Konference "Orto - Revma"
  • 29/03/2019 20:00 - 23:00, Hotel Akademie Velké Bílovice
  • Počet volných míst: 85
  • Cena (včetně DPH): Běžná cena: 1 000 CZK / 38 EUR
  • Večeře v rámci konání odborné konference "Ortopedie pro revmatology, revmatologie pro ortopedy" 2019.


Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny 2019 - 5. ročník

Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny 2019 - 5. ročník

Motto 2018 „Lékárna 21. století aneb technologie v lékárně"

Dvoudenní akce akreditována ČLnK a SLeK.

5. ročník konference pro nezávislé lékárny "Jaké má lékárník možnosti a příležitosti v oblasti úspěšného vedení lékárny" 5. - 6. dubna 2019 v Kurdějově.Ubytování NENÍ součástí registračního poplatku. Individuální rezervace na telef. čísle 519 411 381 nebo na mailu info@hotelkurdejov.cz - heslo LEKARNICI.

Seznam akcí:

  • Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny 2019 - 5. ročník
  • 05/04/2019 15:00 - 06/04/2019 16:00, Kurdějov hotelový dům Vinař
  • Číslo lékárnické akreditace v řešení
  • Počet volných míst: 100
  • Cena (včetně DPH): Běžná cena: 1 500 CZK / 58 EUR
  • Motto 2018 „Lékárna 21. století aneb technologie v lékárně"

   5. ročník konference pro nezávislé lékárny "Jaké má lékárník možnosti a příležitosti v oblasti úspěšného vedení lékárny" 5. - 6. dubna 2019 v Kurdějově.

   Ubytování NENÍ součástí registračního poplatku. Individuální rezervace v rezortu Kurdějov možno na telef. čísle 519 411 381 nebo na mailu info@hotelkurdejov.cz - heslo LEKARNICI, event. využít libovolné okolní penziony.

  Partneři:

  Logistický partner Alliance Healthcare s.r.o.
  Logistický partner Alliance Healthcare s.r.o.

ON IN UNDER SKIN 2019 - 7. ročník konference pro LÉKAŘE

ON IN UNDER SKIN 2019 - 7. ročník konference pro LÉKAŘE

7. ročník odborné multioborové konference ON IN UNDER SKIN 2018 ve dnech 26. - 27. dubna 2019. Hotel Akademie Velké Bílovice.Ubytování NENÍ součástí registračního poplatku.

TIPY na ubytování naleznete na odkaze www.velkebilovice.com/ubytovani

Seznam akcí:

  • ON IN UNDER SKIN 2019 - 7. ročník konference pro LÉKAŘE
  • 26/04/2019 09:00 - 27/04/2019 15:00, Velké Bílovice hotel Akademie
  • Číslo lékařské akreditace v řešení
  • Počet volných míst: 98
  • Cena (včetně DPH): Běžná cena: 1 800 CZK / 69 EUR
  • Garanti akce: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, prim. MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
  • 7. ročník odborné multioborové konference ON IN UNDER SKIN 2018 ve dnech 26. - 27. dubna 2019. Hotel Akademie Velké Bílovice.Ubytování NENÍ součástí registračního poplatku.

   TIPY na ubytování naleznete na odkaze www.velkebilovice.com/ubytovani

  • Neformální setkání Vila Jarmila ON IN UNDER SKIN 2019
  • 26/04/2019 20:00 - 27/04/2019 01:00, Vila Jarmila Velké Bílovice
  • Počet volných míst: 110
  • Cena (včetně DPH): Běžná cena: 900 CZK / 34 EUR
  • Neformální setkání v příjemnémprostředí Vila Jarmila 26.4. 2019 od 20,00 h.


GASTRO-DERMA-REVMA 2019

GASTRO-DERMA-REVMA 2019

4. ročník multioborové odborné konference GASTRO – DERMA – REVMA 2019. Motto 2019 "Vliv pohybu a výživy na pacienta aneb pacient a pohyb".

Konfrence je určena nelékařským zdravotnickým profesím, primárně zdravotnim sestrám z oboru gastro, derma, revma s praktickými workshopy a fyzioterapií.

Ubytování a parkování NENÍ součást registračního poplatku

Parkování si hradí účastníci individuálně a přímo na místě v recepci hotelu. Cena parkování je 600 Kč/1 den nebo 50 Kč/1 hodina.

Seznam akcí:

  • GASTRO-DERMA-REVMA 2019
  • 10/05/2019 17:00 - 11/05/2019 16:00, PRAHA - hotel Courtyard by Marriott, Lucemburská 46, Praha
  • Číslo akreditace pro farmaceutické asistenty v řešení
  • Číslo akreditace pro zdravotní sestry v řešení
  • Počet volných míst: 50
  • Cena (včetně DPH): Běžná cena: 500 CZK / 19 EUR
   dermatologická sestra: 350 CZK / 13 EUR
   gastroenterologická sestra: 350 CZK / 13 EUR
   revmatologická sestra: 350 CZK / 13 EUR
  • Garant akce: Prof. Karel Pavelka, DrSc.
  • 4. ročník multioborové odborné konference GASTRO – DERMA – REVMA 2019.

   Konfrence je primárně zdravotnim sestrám z oboru GASTRO, DERMA, REVMA.

   Ubytování NENÍ součást registračního poplatku. Možno objednat individuálně.


16. ročník setkání východočeských revmatologů

16. ročník setkání východočeských revmatologů

Akce je určena lékařům - revmatologům. 

Ubytování je součástí registračního poplatku.Je nutno si  závazně rezervovat formou zasláním registračního formuláře při přihlašovaní na akci.

Seznam akcí: