Trénink. Edukace. Organizace. Consulting vzdělávacích zdravotnických programů

XXI. setkání Klubu mladých onkologů

Zpět na seznam proběhlých akcí


XXI. setkání Klubu mladých onkologů

XXI. setkání Klubu mladých onkologů

Odborné setkání na téma "Karcinom prsu". Pomocí přehledných a stručných prezetací zmapování hlavních pokroků v diagnostice a terapii karcinomu prsu.

Akreditace ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Předpokládaný příjezd většiny účastníků v pátek 15.6. večer, odborný program  bude zahájen v sobotu 16. 6. 2018 v 9.00 hod..

Seznam akcí:


Potřebujete poradit?